SZKOLENIA

Z przyjemnością przedstawiam ofertę na informatyczne szkolenie dla pracowników:

Temat szkolenia: Wprowadzenie do podstawowych narzędzi informatycznych

Czas trwania: 2 dni

Cena: 3000 PLN netto za dzień szkoleniowy

Liczba uczestników: do 15 osób

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami informatycznymi, takimi jak system operacyjny, przeglądarka internetowa, edytor tekstowy i arkusz kalkulacyjny.
  • Nauczenie uczestników podstawowych umiejętności korzystania z wymienionych narzędzi, takich jak tworzenie, edycja i zapisywanie plików, wyszukiwanie informacji w Internecie, czy też formatowanie tekstu i wykonanie prostych operacji w arkuszu kalkulacyjnym.
  • Przedstawienie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podczas korzystania z komputera i Internetu.

Metody szkoleniowe:

  • Prezentacje multimedialne, wykłady i dyskusje.
  • Ćwiczenia praktyczne na komputerze, aby uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
  • Indywidualna pomoc trenera podczas ćwiczeń praktycznych.

Zapewnienia:

  • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, takie jak prezentacje multimedialne, instrukcje, ćwiczenia i notatki.
  • Przerwy kawowe i lunch będą zapewnione dla uczestników.
  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt.