A A A

przeglądanie plików FreeCommander

przeglądanie plików FreeCommander Zamiast Total Comandera polecam
FreeCommander jest łatwym w obsłudze menedżerem plików i może z może z powodzeniem być używany zamiast Explorera. Program ten pomoże Ci w pracy z systemem Windows - znajdziesz w nim wszystkie potrzebne funkcje do codziennego zarządzania zasobami plików i katalogów. Z FreeCommanderem można pracować wszędzie, nawet na obcym komputerze. Po prostu wystarczy skopiować folder instalacyjny programu na CD-ROM lub na pamięć USB i wystartować go z tego medium.

 

      Ważniejsze cechy programu to

 • Dwupanelowa technologia wyświetlania plików - widok poziomy i pionowy
 • Zakładki
 • W każdym oknie jest możliwe opcjonalne wyświetlenie drzewa katalogów
 • Wbudowana przeglądarka do podglądu plików w formatach textowych,  graficznych, binarnych i hexegonalnych
 • Zintegrowana obsługa plików skompresowanych, tzw. archiwów (ZIP, CAB, RAR)
 • Przeglądanie plików  bezpośrednio w archiwach
 • Obsługa hierarchicznych archiwów
 • Wbudowany klient FTP do obsługi podstawowych operacji
 • Łatwy dostęp do menu start, pulpitu i katalogów systemowych
 • Podstawowe operacje na plikach i katalogach: kopiowanie, przesuwanie, usuwanie, zmiana nazwy.
 • Narzędzie wielokrotnej zmiany nazw
 • Trwałe wymazywanie plików bez możliwości ich odzyskania
 • Tworzenie i weryfikacja sum kontrolnych MD5
 • Dzielenie dużych plików na kilka mniejszych
 • Dostęp do menu kontekstowego i wlaściwości pliku
 • Łatwy podgląd wielkości katalogu
 • Porównywanie i synchronizacja katalogów
 • Dowolna zmiana daty i atrybutów pliku
 • Definiowalna lista ulubionych katalogów i programów
 • Wyszukiwanie plików i katalogów również bezpośrednio w archiwach
 • Wyświetlanie plików według zadanego filtra
 • Definiowalne zestawy kolumn dla widoku "Szczegóły"
 • Linia komend dla DOSa
 • Dostępność wielu jezyków